Změny ve sboru (2015)

Mgr. Karla Hospodářská, která se přestěhovala do jiného bydliště.

Od 1. žáří 2015 nastoupila slečna Bc. Veronika Marková na místo asistentky pedagoga a učitelky 2. stupně.

Složení pedagogickégo sboru ve školním roce 2015/2016

Mgr. Pavel Dvořáček – ředitel školy
Mgr. Hana Pešková – zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně
Mgr. Iveta Havlová -třídní učitelka I. třídy
Mgr. Božena Hájková – třídní učitelka II. třídy
Mgr. Marcela Filipová – třídní učitelka III.třídy
Mgr. Daniela Hütterová – třídní učitelka IV. tř.
Mgr. Ladislav Kozák – třídní učitel V. tř.
Mgr. Eva Čeňková – třídní učitelka VI. třídy
Mgr. Alena Trepková – třídní učitelka VII. třídy
Mgr. Jiří Polčák – třídní učitel VIII. třídy
Mgr. Etela Jílková – třídní učitelka IX. třídy
Mgr. Richard Růžička, učitel II. stupně – informatika
Bc. Veronika Marková, asistentka pedagoga, učitelka II. stupně

Olga Oberreiterová – vedoucí učitelka mateřské školy
Bc. Dagmar Chalupová – učitelka mateřské školy
Vladimíra Šetková – vychovatelka školní družiny, učitelka mateřské školy