Sdělení školní jídelny ke COVID-19

Vzhledem ke COVID-19 je provoz školní jídelny ve školním roce 2020/2021 upraven následujícím způsobem: 

 

Úhrada stravného

  • Platbu stravného je nutné uhradit inkasem. Srážky inkasa stravného jsou prováděny zálohově vždy k prvnímu dni nového měsíce. Přebytek či nedoplatek stravného se projeví v nové záloze na nový měsíc. Souhlas s inkasem je možné sjednat u jakékoliv banky.
  • První platba stravného u nového strávníka je vybírána v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Zákonný zástupce nového strávníka si vyplní „Přihlášku ke stravování“ (platí pro žáky ZŠ) nebo „Zápisní lístek“ (platí pro MŠ) a domluví si termín úhrady první platby stravného telefonicky: 384 389 326 nebo e-mailem:  zsstraz.sj.janak@seznam.cz .    Další platby budou pak řešeny inkasem.
  • Do odvolání se ruší stravenky.

 

Správná hygienická pravidla školního stravování

  • U vstupů do budovy školní jídelny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Po příchodu do budovy školní jídelny každý provede důkladnou dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu  po celou dobu svého pobytu ve školní jídelně. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. Přípravky určené k dezinfekci jsou používány podle pokynů výrobce uvedené na etiketě přípravku (vhodnost pro povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.).

 

Obecná doporučení KHS a MZd ke školnímu stravování

  • Hygiena ve školní jídelně je prováděna podle pravidel stanovených v předchozím textu.  Je kladen důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy. Je znemožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty). Po ukončení stravování jsou stoly a židle očištěny a dezinfikovány.
  • Cizím strávníkům je vyčleněný samostatný čas a oddělený prostor pro výdej stravy. Jsou nastavena pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.

 

Ve Stráži nad Nežárkou 27.8.2020                                                                   

Jana Kučerová                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                  

Toto sdělení je možné si stáhnout ve formátu DOC – zde.