Pochvala - atletika

Jeden žák naší školy vyhrál v okresním kole 1. místo v hodu míčkem

a jeden 3. místo za atletický trojboj ve své kategorii.

 

Celkově žáci 4. a 5. třídy získali 8. místo v okresním kole atletického trojboje v J. Hradci.


G R A T U L U J E M E