Otevření školy pro II.stupeň 8.6.2020

Vážení rodiče,  11-info

od  8.6.2020 je možný dobrovolný pobyt ve škole pro žáky 2.stupně .  

Podle manuálu MŠMT Vám sděluji důležité informace ohledně chodu školy:

Při vstupu do školy bude dětem změřena teplota a odevzdají čestné prohlášení, které naleznete v dokumentech ke stažení.

V lavicích budou sedět samostatně. Každé dítě musí mít dvě roušky a igelitový sáček, kam umístí druhou roušku. Během vyučování mít roušky nemusí, ale ve společných prostorách ano.

Při pobytu ve škole nesmíme s dětmi do tělocvičny, ani opustit areál školy. Rodiče nemohou do budovy školy.

V případě, že Vaše dítě během docházky do školy onemocní jakoukoli nemocí, ihned informujte školu a dítě nechte doma.

Vyučování by probíhalo od 8.00 – 12.25 hodin.

Prosím obratem sdělte, zda vaše dítě bude chodit do školy (nejdéle do středy 3.6.2020), abychom organizačně zajistili chod školy.

Stravování je zajištěno ve školní jídelně, kde se musíte přihlásit na mailové adrese: zsstraz.sj.janak@seznam.cz

 

Jakékoli dotazy můžete psát na mailovou adresu školy (zs-straz@centrum.cz) nebo třídním učitelům, kam posíláte domácí úkoly.

 

Velice Vám děkuji za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem

Mgr.Hana Pešková, ředitelka školy