Informace k otevření MŠ

Vážení rodiče, 17-info
od 25. 5. do 17. 7. 2020 je dobrovolně za přísných hygienických podmínek umožněn žákům mateřských škol návrat do škol. Roušky v prostorách školky děti nosit nemusí.

Děti nesmí vykazovat žádné známky nemoci.
(více informací: MŠMT – Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020)

Výuka bude probíhat pouze v prostorách MŠ (budova, zahrada).
Od rána se budou obě třídy scházet v MŠ.

Děti s sebou přinesou vyplněné čestné prohlášení (ke stažení v dokumentech), že dítě je zdravé a nežije ve společné domácnosti s ohroženou skupinou (senioři, těžce nemocní,…).

MŠ bude otevřena v době 6:00 – 15:30 hodin.

Prosím sdělte paní učitelce Oberreiterové do 15. 5. 2020, zda vaše děti budou navštěvovat školku (tel.: 720 586 318), abychom mohli vše organizačně zajistit.

Stravování zajištěno.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Hana Pešková, ředitelka školy