Akce - září 2020

1. 9. 2020  Přivítání prvňáčků v prostorách školy, žáci 9. třídy je odvedou do třídy 9-sasek-maly

                  Zahájení školního roku, konec v 8.45 h.

2. 9. 2020  Třídní učitelé budou ve svých třídách.

                  Třídnické hodiny – aktualizace kontaktů na rodiče i žáky, rozdávání pomůcek a PS, školní řád, poučení o bezpečnosti (COVID-19), zapsat do TK i v jednotlivých předmětech atd.

                  1. stupeň – konec vyučování v 11.30 h.,  2. stupeň – ve 12.25 h. -  nutno dodržet

                  1. třída má v tomto týdnu zvláštní rozvrh hodin. ( paní Havlová)

Od 3. 9. 2020   bude vyučování probíhat dle rozvrhu i s odpoledním vyučováním.

Od 7. 9. 2020   proběhne plavecký výcvik pro 3. a 4. třídu – dozor zajistí paní Hütterová a Pivcová . Po dobu plavání bude platit upravený rozvrh hodin.

25. 9. 2020  8. a 9. třída: „Práva spotřebitele – Nákup na internetu“,  8:00 – 12:30 h.  (zdarma)