Akce - září 2018

3.9.2018 Přivítání prvňáčků v prostorách školy, žáci 9. třídy je odvedou do třídy.  
Zahájení školního roku, konec v 8.45 h.

4.9.2018 Třídní učitelé budou ve svých třídách, třídnické hodiny – rozdávání pomůcek, PS vyzvednout ve skladu, školní řád, poučení o bezpečnosti, zapsat do TK i v jednotlivých předmětech atd.
1. stupeň konec vyučování v 11.30 h.  
2. stupeň ve 12.00 h. -  nutno dodržet. 
1. třída má v tomto týdnu zvláštní rozvrh hodin, paní Havlová 

Od 5.9.2018 bude vyučování probíhat dle rozvrhu i s odpoledním vyučováním.

Od 10.9.2018 proběhne plavecký výcvik pro 3. a 4. třídu, odjezd v 8.15 h., návrat do 11.30 h., dozor zajistí paní Filipová a paní Hütterová, po dobu plavání zvláštní rozvrh.