Akce - říjen 2016

6.10.2016 - Prezentační výstava středních škol pro žáky 9. třídy – Fakulta Managementu VŠE v J. Hradci

13.10.2016 - Výchovný koncert          

1. st. – Procházka folklórní hudbou, 8.00 h

2. st. – Beatles, 9.00 h

Tělocvična školy, vstupné 35,–                 

 19.10.2016 - Žáci 9. třídy návštěva Národního technického muzea v Praze a Národního památníku hrdinů Heydrichiády