Akce - prosinec 2020

30. 11. 2020  Návrat 3. – 5. třídy, 9. třídy do škol.   9-sasek-maly
                      2. stupeň prezenční výuka rotačně po týdnu:
                      Od 30.11. – 8. třída. Od 7.12. 2020 – 6. a 7. třída

4. 12. 2020    Mikulášské besídky ve třídách (1.st.)  – konec vyučování: 1.st. 11.35 h., 2.st. dle rozvrhu

22. 12. 2020  3. a 4. vyuč. hodina -  třídní vánoční besídky. Konec vyučování :  1.st. –  11.35 h., 2.st. – 12.00 h.

 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021  Vánoční prázdniny