Akce - listopad 2018

7. 11. 2018       Prevence kriminality (DO SVĚTA Strakonice)

                         Program – Agresivita a šikana

                                        – Sociální sítě a kyberšikana

                         Druhý blok – 6. a 7. tř., 4 vyučovací hodiny (od 8.00h)

8. 11. 2018       Výstava Vzdělání a řemesla, Č. Budějovice - Žáci 8. tř.

12. 11. 2018     Prevence kriminality (PORTUS Prachatice)

                         Program – Škádlení nebo šikana

                                        – Bezpečně po vlnách i po drátě                  

                         Druhý  vstup – 5. tř., 3 vyučovací hodiny

13. 11. 2018     Prevence kriminality (PORTUS Prachatice)

                         Program – Škádlení nebo šikana

                                        – Bezpečně po vlnách i po drátě

                         Druhý vstup – 3. a 4. tř., 3 vyučovací hodiny

14. 11. 2018     Pedagogická klasifikační rada za 1. čtvrtletí, 13.30 h.

15. 11. 2018     SRPŠ, rodičovské schůzky, 15.30 h. – 17.30 h.

20. 11. 2018     Národní technické muzeum Praha, 9. tř.

28. 11. 2018     Náhradní termín plavání, 12. 30 h – 13.55 h