Akce - leden 2017

12. 1. 2017  Divadlo KOS, MŠ + žáci 1. – 3. třídy (Vstupné 45 Kč)

17. 1. 2017  Účast v okresním kole dějepisné olympiády

18. 1. 2017  Pedagogická rada, od 13.30 h, podklady pro klasifikaci odevzdat do ředitelny nejpozději do 25. 1. 2017

19. 1. 2017  Rodičovské sdružení od 15.30 h – 17.30 h → !!! Pro rodiče žáků 9. třídy a vycházejících žáků v 15.15 h. Schůzka s výchovnou poradkyní, informace k podání přihlášek na SŠ a SOU

23. 1. 2017 Divadlo Z Bedny, K. Vary, pohádka O Máše - MŠ + žáci 1. 2. 3. třídy (Vstupné 45 Kč)

31. 1 2017 Předávání vysvědčení – 1. stupeň 4. vyučovací hodina / 2. stupeň 5. vyučovací hodina / Odpolední vyučování odpadá