Ředitelé školy od roku 1870

Na základě dostupných pramenů se podařilo doložit tyto řídící učitele nebo ředitele školy:

Ignác Kajer 1870 – 1891
František Motejlek od r. 1891 řídící učitel obecné školy
Jan Langr od r. 1905 ředitel měšťanské školy – do ?
Jan Janoušek 1918 – 1928
František Zátka od 1928 zastupující ředitel školy
Václav Prchlík 1934 – 1941
Karel Anton 1941 – 1945 – zastupující ředitel školy
Václav Prchlík 1945 – 1952
Karel Anton 1952 – 1966
Karel Tetík 1966 – 1969
Václav Kotek 1969 – 1972
František Bártů 1972 – 1981
Jitka Linhartová 1981 – 1983
Božena Holmanová 1983 – 1988
Mária Nováková 1988 – 1992
Pavel Dvořáček 1992 – 2016
Hana Pešková od r.2016