Projekty

 logolink-op-vvv-hor-barva-cz

Projekt Základní školy a Mateřské školy Stráž nad Nežárkou

Nám. E. Destinnové 142

Šablony II

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015286

Výzva č.                                  02_18_063 pro Šablony II             

Prioritní osa: PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu  vzdělávání

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Podpora rozvoje vzdělání v ZŠ a MŠ Stráž nad Nežárkou

 

Doba realizace: 01.09.2019 – 31.08.2021 – 24 měsíců

 

Zdroj financování projektu :

Projekt je spolufinancován ze zdrojů ESIF a ze státního rozpočtu ČR.

 

https://opvvv.msmt.cz/…file2082.pdf

https://opvvv.msmt.cz/…-verze-1.htm

 

logolink-op-vvv-hor-barva-cz

Aktivity projektu:

2.II/2  Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

2.II/9  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných     návštěv

2.II/10 Tandemová výuka   v ZŠ

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání

2.II/18  Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/19 Projektový den ve škole

2.II/20 Projektový den mimo školu

 

2.I./8  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných     návštěv

2.I./9  Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí

2.I./11  Využití ICT ve vzdělávání

2.I./12 Projektový den ve škole

2.1./13 Projektový den mimo školu

2.1./14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ